ALV op 28 oktober 2020 volledig digitaal

(19-10-2020)

Beste leden van DSC en ouders van jeugdleden,

Als gevolg van de nu geldende corona-maatregelen, hebben we besloten om onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 oktober as. toch volledig digitaal te doen. We hadden dat graag anders gezien, vooral omdat deze ALV in het teken staat van het afscheid van voorzitter Rob Aarts en bestuurslid Ivo Hamersma en omdat we belangrijke keuzes moeten maken.

Echter met onze eerste digitale vergadering via Microsoft Teams hebben we goede ervaringen, dus ook de komende ALV zullen we op deze manier vormgeven. Daarnaast zal Jorgen Gerstel media producties zorgen voor een livestream via YouTube, voor optimaal beeld en geluid.

Inschrijven voor de vergadering gaat via deze link. Je kunt je aanmelden tot zondag 25 oktober. Op dinsdagavond 27 oktober ontvang je de Teams uitnodiging met daarbij de YouTube-link voor de livestream.

Zoals in een eerder bericht vermeld, is het voorstel aan de ledenvergadering van DSC om een interim bestuur te installeren. Dit bestuur heeft als belangrijkste opdracht om de vereniging DSC door de 'Corona-fase' te loodsen. Focus op de korte termijn, vertalen van maatregelen, kritisch op de financiële positie, heldere en eenduidige communicatie naar de vereniging en open staan voor vragen. Eric van Veghel, Brigitte van de Westelaken en Edwin Mulder houden zitting in ook dit bestuur. Inmiddels zijn Anja van der Elzen en René Dekker bereid gevonden om het interim bestuur in deze fase te komen versterken.

Parallel aan de 'corona-fase' met een interim bestuur loopt het proces om een nieuw bestuursmodel neer te zetten, dat invulling kan geven aan de ambities van DSC 2.0. Dat staat dus niet stil en het spreekt voor zich dat we de vereniging zullen informeren over de voortgang. Uitgangspunt is dat het nieuwe bestuur uiterlijk tijdens de ALV van juni 2021 wordt geïnstalleerd.

Agenda ALV DSC 28-10-2020: 
 1. Opening
 2. Vastellen notulen vorige vergadering
 3. Financieel jaarverslag
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Resultaten DSC 2.0
 6. Begroting 2020-2021
 7. Bestuurssamenstelling a.i.: 
  • Voorzitter: Rob Aarts (aftredend, niet herkiesbaar)
  • Secretaris a.i.: Ivo Hamersma (aftredend, niet herkiesbaar)
  • Penningmeester: Eric van Veghel (aftredend, herkiesbaar)
  • Algemeen bestuurslid: Brigitte van de Westelaken (aftredend, herkiesbaar)
  • Algemeen bestuurslid: Edwin Mulder (aftredend, herkiesbaar) 
  • Voorgesteld als bestuurslid/secretaris: Anja van der Elzen
  • Voorgesteld als bestuurslid/algemeen: René Dekker
  • Voorgesteld als voorzitter: Edwin Mulder 
 8. Korte introductie: Speerpunten komende periode
 9. Rondvraag en afsluiting
Wij hopen op een grote (digitale) opkomst.

Bestuur KV DSC.

 
 
[terug]