Blog Van de voorzitter

Richting 24 juni. Ons paviljoen.

‘Make the difference.” Ons vastgestelde beleidsplan. Enige citaten:

Het paviljoen neemt een centrale plaats in de vereniging in. Het is de plaats waar leden, ouders en bezoekers elkaar ontmoeten en via het paviljoen wordt een groot deel van de inkomsten gegenereerd. Het paviljoen is de plaats waar overleg plaatsvindt, het is de plaats waar betrokkenheid en sfeer gecreëerd wordt die zo belangrijk is voor de leefbaarheid en binding in de vereniging.

Deze gedachte bereiken vraagt veel van de bedrijfsvoering. De processen van bedrijfsvoering zijn nog onvoldoende bekend. Wie weet bijvoorbeeld welke planning er vooraf gaat aan de bezetting van de bar of keuken? Wie weet welke schoonmaakactiviteiten worden uitgevoerd op maandagochtend? Wie weet wat de mensen achter de bar nog te regelen hebben als het feestje afgelopen is? Wie weet aan welke veiligheidsvoorschriften voldaan moet worden? Zomaar vier vragen. Als we het paviljoen binnen komen worden we ontvangen. Het lijkt vanzelfsprekend. Dat is het niet.
 
Er zit druk op het DKB. Vooral de personele bezetting. In het beleidsplan staat:

Het aantal medewerkers is te beperkt voor de ambities die DSC heeft.  DSC blijft werken met barmedewerkers maar zal op uitvoeringsniveau ook meerdere leden en ouders gaan inzetten. Daarvoor worden diverse werkzaamheden en taken (opnieuw) omschreven en vastgelegd in een uitvoeringsplan en een onderhoudsplan.

Afgelopen jaar is een start gemaakt met de inzet van leden en ouders. Ik heb diverse nieuwe gezichten achter de bar gezien. Dat is een verrijking. Het proces verdient echter ook evaluatie en bijstelling. Afgelopen jaar is de inzet van extra ondersteuning zeker nog niet optimaal gegaan. Grote vraag is ook hoeveel inzet mag en kun je vragen. En als je dat doet, hoe moet je dat dan doen? Mooi discussieonderwerpen voor de algemene ledenvergadering.

Het streven is om ons paviljoen verder te ontwikkelen. Veel aandacht te besteden aan goede omschrijvingen van werkzaamheden. Mijn ideaal is als we meerdere mensen achter de bar en in de keuken krijgen. Het liefst in flexibele inzet. Daarbij is jeugdig elan zeker welkom. Die ruimte moeten we gaan creëren. Afgelopen jaar hebben we stapjes gezet. Door het overlijden van Bert zijn we gedwongen even een pas op de plaats te maken. Er volgt echter een doorstart. Niek Storms, Bas Hoekstra en Leon van den Berk zijn bereid hier ondersteuning in te gaan bieden aan Fieke Bosman en het bestuur. Dat geldt ook voor Rob van Heuven als het gaat om automatiseringsprocessen binnen het DKB. We nemen de tijd. Het mag een paar jaar duren. Het proces is te belangrijk om ons te haasten. Rome en Parijs zijn ook niet op een dag gebouwd.
 
En laten we wel wezen: er wordt een geweldige prestatie geleverd in het paviljoen. Een groot compliment aan al die medewerkers. De ambities op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering zijn echter groot. DSC wil ook hier vooruit. Vandaar dat ik blij ben dat we een doorstart kunnen gaan maken.


Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Plaats uw reactie
Overnemen: 
   (extra anti-spam beveiliging) 
Naam: 
E-mail: 
Bericht: 
 

Edwin Mulder
Edwin Mulder, voorzitter DSC
(Rob Aarts t/m oktober 2020)

Archief
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
Augustus 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019
Februari 2019
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2018
Maart 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Februari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Juni 2016
Mei 2016
December 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
December 2014
Oktober 2014
Juni 2014
Maart 2014
Januari 2014
November 2013
April 2013
December 2012
Maart 2012